Κανονισμός ημερομηνιών συγκομιδής ακτινιδίων

Κανονισμός ημερομηνιών συγκομιδής ακτινιδίων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας, ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ 9475/136897/10-10-2018 Υ.Α. οι παραγωγοί μπορούν να προβαίνουν στη συγκομιδή των ακτινιδίων για τις πρώιμες ποικιλίες (summer kiwi, Soreli, Green Light κ.α.) με την προϋπόθεση ότι τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2ο Brix ή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία). Για την ποικιλία Hayward η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής για όλη τη χώρα ορίζεται η 15 Οκτωβρίου και η περίοδος εμπορίας στην εγχώρια αγορά η 1η Νοεμβρίου.
Οι έμποροι και οι συσκευαστές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα ακτινίδια που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους, έχουν τον προβλεπόμενο βαθμό ωρίμανσης.
Η αποστολή των ακτινιδίων σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες γίνεται υποχρεωτικά σε συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο.
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίσουν ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωρίμανσης μικρότερο από 6,20 Brix, οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται άμεσα χωρίς προηγούμενη σύσταση και διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4235/2014 (Α’32) και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου.

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*