Connect with us

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Υπαινικτική εκκίνηση………………,για..

Δημοσιεύτηκε

στις

30

Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής ενότητας Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας (τέως Δήμος Μενιδίου) βρίσκεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος για τελικό έλεγχο και έγκριση, ώστε να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και να λάβει ΦΕΚ. Μετά την έκδοση ΦΕΚ θα άρχιζε η εφαρμογή του – και γράφω ότι θα άρχιζε, επειδή δεν είναι βέβαιο ότι δύναται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του ενιαίου Δήμου, καθώς ο τελευταίος δεν διαθέτει ΣΧΟΟΑΠ για τις άλλες δύο δημοτικές ενότητες, αλλά ούτε και ενιαίο.
Η ιδέα εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ Μενιδίου (δημοτικής ενότητας) γεννήθηκε προ της εφαρμογής της μεταρρύθμισης Καλλικράτης και αφορά σαφώς μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή.
Είναι αξιοσημείωτο πως για λόγους που δεν έχουν καταστεί σαφείς οι δημοτικές ενότητες Ινάχου και Αμφιλοχίας δεν κίνησαν ποτέ τις διαδικασίες εκπόνησης αντίστοιχων σχεδίων .
Η εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ της δημοτικής ενότητας Μενιδίου τέθηκε και θεωρήθηκε – εσφαλμένα – ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ένταξης μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης και δεν εκπονήθηκε από τη βαθύτατη ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τον τότε Δήμο, ως δηλαδή μια πυξίδα για το μέλλον. Το ΣΧΟΟΑΠ αυτό δεν συζητήθηκε διεξοδικά στον Δήμο και μοιραία εκφυλίστηκε σε μια ενδοϋπηρεσιακή διαδικασία, χωρίς ποτέ οι κάτοικοι να δείξουν αξιομνημόνευτο ενδιαφέρον.
Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω λάβει, ξεκινάει δειλά μια προσπάθεια από τον Δήμο η το υπουργειο για εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ, γεγονός που συνιστά ευχής έργον, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Ο νόμος – ΜΗΤΡΑ της ανάγκης ύπαρξης ΣΧΟΟΑΠ είναι ο νόμος Ν1337/83, γνωστός ως νόμος Τρίτση.
Κατά την άποψη των περισσότερων επιστημόνων (πολεοδόμων, χωροτακτών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων και κοινωνιολόγων), ο νόμος αυτός θεωρείται ως ο πιο «σοφός» ,στον τομεα του, μετά το Ν.Δ. 17.7.1923 περί κωμών και πόλεων . Ο νόμος αυτός ήθελε και θέλει να βάλει τέλος στην αταξία και στο χάος, να βάλει τέλος στους τοπικισμούς, στον χειροτεχνισμό, στην περιστασιακή διαχείριση, χωρίς στοχεύσεις, και να συμπήξει ΑΡΜΟΝΙΑ και ΤΑΞΗ, δηλαδή να θεμελιώσει την ΠΟΛΙΝ.
Εάν πράγματι έχουν κινηθεί διαδικασίες για εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ του δήμου Αμφιλοχίας, τότε πρέπει να δούμε και τον δρόμο – όχι σύντομο – που πρέπει να ακολουθήσει μέχρι την επιτυχή κατάληξή του. Μια σοβαρή ομάδα μελέτης στην οποία θα ανατεθεί το έργο θα προβεί:
α.) στην απογραφή του πληθυσμού
β.) στην καταγραφή του τρόπου παραγωγής και του τρόπου ζωής των δημοτών
γ.) στην καταγραφή της ιστορίας και των ιστορικών μνημείων
δ.) στην αποτύπωση της γεωλογικής μορφής των εδαφών του
ε.) στη καταγραφη του όποιου αιολικού δυναμικού διαθέτει ο Δήμος
στ.) στην έρευνα εντοπισμού πηγών ύδρευσης (επιφανειακών και υπογείων)
ζ.) στη λεπτομερή καταγραφή του οδικού δικτύου για ταξινόμηση και ιεράρχηση
η.) στην καταγραφή εθίμων των κατοίκων
θ.) στον εντοπισμό της υπάρχουσας βιοποικιλότητας
ι.) στην ταξινόμηση της οργάνωσης (πολεοδομικής) των οικισμών και των ορίων τους
κ.) στον εντοπισμό ιαματικών πηγών και πόρων και
λ.) στη βαθύτερη ανάγνωση του Αμβρακικού κόλπου, ισως του μεγαλύτερου υγροβιότοπου της
Ευρώπης.
Αφού γίνει λεπτομερής καταγραφή των προαναφερθέντων δεδομένων – παρουσία του Δήμου – θα γίνει επιστημονική έρευνα αξιοποίησής τους με ταυτόχρονη συστηματική ενημέρωση των δημοτών, ώστε να φτάσουμε σε ένα σχέδιο – πυξίδα και έναν καταστατικο χάρτη στον οποίο θα αποτυπώνεται:
1. ένα στρατηγικό σχέδιο
2. η οικιστική χωροθέτηση των οικισμών, καθώς και η μελλοντική πολεοδόμησή τους
3. χάρτης με το οδικό δίκτυο με τις προτεραιότητές του
4. χάρτης με τις πηγές ύδρευσης
5. οι ζώνες χρήσης γης
6. χάρτης με τα ιστορικά μνημεία
7. κατάλογος με τις υφιστάμενες υποδομές
8. χάρτης με περιοχές διατήρησης της βιοποικιλότητας
9. χάρτης με χώρους αιολικού δυναμικού για αξιοποίησή του
10. χώρος ιαματικών πηγών και πόρων
11. χάρτης με πιθανούς χώρους επεξεργασίας λυμάτων (αστικών και ζωικών).
Όταν ο Δήμος θα έχει στη διάθεσή του αυτό το σχέδιο – μέσα στο Δημαρχείο – θα έχει ανά πάσα στιγμή άμεση αντίληψη για τα δεδομένα και τις ανάγκες του. Ένα τέτοιο σχέδιο – πυξίδα εξοντώνει την απλοϊκή διαχείριση και προσφέρει ΟΡΑΜΑ, προσδίδοντας στον Δήμο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή συμβάλλοντας ετσι στην αξιοπιστία του .
Γιατί, όμως, αφού πέρασαν τόσα χρόνια δεν έγιναν ποτέ κινήσεις για να δομηθεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο; Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να σημειώσουμε πως από την χρονική περίοδο που το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος άρχισε την ιστορική του πορεία τόσο σε ολόκληρη τη χώρα όσο και στις κατά τόπους κοινωνίες είχαν επικρατήσει ο τοπικισμός και οι δεσμοί αίματος, τα οποία στη συνέχεια έδωσαν τη σκυτάλη στην κακώς εννοούμενη κομματοκρατία. Αναμφίβολα , ο τοπικισμός που βλέπει την τοπική κοινωνία ως το κέντρο του κόσμου, αλλά και οι άλλες παθογένειες των κομματικών μηχανισμών δεν επιτρέπουν σε πολλούς να αντιληφθούν τις επερχόμενες κοσμογονικές αλλαγές. Οι δήμοι ζούσαν και ζουν ακόμη με τον χειροτεχνισμό, με την απλοϊκή διαχείριση και με κάποιες προσωπικές ιδέες, χωρίς συνέχεια, οι οποίες χάνονται στο παρελθόν χωρίς να αφήνουν ίχνη.
Στο πολιτικό επίπεδο διαμορφώνονταν και διαμορφώνονται συνδυασμοί χωρίς προγραμματική βάση, αλλά στη βάση της οποίας εμβέλειας και προσωπικότητας του αρχηγού. Οι συνδυασμοί αυτοί, χωρίς συνεκτικό πρόγραμμα, αλλά με συρραφή υποσχέσεων, αυτοδιαλύονται μετά τη διανομή ρόλων και θέσεων ή συντηρούνται στη βάση ισορροπίας τρόμου και υποβοσκουσας αλληλεξόντωσης. Οι δήμοι παραμένουν ασύνδετοι, χωρίς ψυχική ενότητα, χωρίς ενιαίο όραμα, βαθιά διασπασμένοι. Με άλλα λόγια Δήμοι χωρίς ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ . Κι όμως ζούμε σε μια εποχή στην οποία χρειάζεται η ταυτότητα. Ταυτότητα ανθρώπων μέσα στις πολυπληθείς κοινωνίες, ταυτότητα προϊόντων (Π.Ο.Π.), ταυτότητα κτιρίων, ακόμη και ταυτότητα οικοπέδων και γηπέδων . Τι γίνεται, βέβαια , με την ταυτότητα των Δήμων ; Άραγε, πιστεύει ο καθένας μας ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια προσεκτική ρήξη με το παρελθόν μας; Να κρατήσουμε τα πολλά, αναμφισβήτητα καλά και να σπάσουμε τις παθογένειες; Εάν πιστεύουμε στην αλλαγή των δεδομένων, στη δημιουργία αρμονίας και τάξης μέσα από την αταξία και το χάος, δηλαδή στη «γέννεση» της ΠΟΛΕΩΣ, τότε….ας προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για το μέλλον του Δήμου μας. Όλοι μαζί! Ο Δήμος, οι φορείς, οι εθελοντές… Μιας πρωτοβουλίας , η οποία θα συνδράμει στη δημιουργία ενιαίου ΣΧΟΟΑΠ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δημήτριος Πολύζος
πολ.μηχ.

email. polisarta@gmail.com

Ακολουθήστε το e-maistros.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις