Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρισμός Υπαίθρου – Η επόμενη μέρα

Δημοσιεύτηκε

στις

Ο τουρισμός υπαίθρου και γενικά η παροχή υπηρεσιών στην ύπαιθρο αποτελούν μια
πολύ σημαντική πρακτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς συντελεί –εκτός των άλλων- και στην συντήρηση του τοπίου.
Ο αγροτουρισμός φαίνεται να προέκυψε ως απόρροια της ανάγκης του ανθρώπου για ψυχική-πνευματική γαλήνη, κοντά στο φυσικό τοπίο και τη γνήσια ανθρώπινη συμπεριφορά, γι’ αυτό και είναι τουρισμός μικρής κλίμακας και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη μαζικότητα.
Έτσι, αποτελεί προνομιακό πεδίο πολύ-λειτουργικότητας των εκμεταλλεύσεων και των περιοχών και πολύ-απασχόλησης των μελών των αγροτικών νοικοκυριών και παράλληλα αποτελούν συνώνυμες έννοιες της γεωγραφικής κατανάλωσης ενώ δεν παύουν να είναι απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε στρατηγικής ποιότητας και ιδιοτυπίας για μια περιοχή και τα προϊόντα που αυτή παράγει.
Ο τουρισμός υπαίθρου είναι μια γενική κατηγορία τουρισμού που μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην ύπαιθρο, πρόκειται δηλαδή για έναν χωρικό προσδιορισμό τουριστικών δραστηριοτήτων. Έτσι, ο τουρισμός υπαίθρου περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο περιπατητικός τουρισμός, ο τουρισμός δραστηριοτήτων στη φύση, ο αγροτουρισμός κτλ.
Ο τουρισμός παρουσιάζει εποχικότητα, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στις κρατήσεις του κάθε καταλύματος ξεχωριστά. Οι περισσότερες μονάδες δεν έχουν αναβαθμιστεί ούτε ανακαινιστεί εδώ και αρκετά χρόνια, πράγμα το οποίο οδηγεί σε υποβάθμιση των υποδομών αλλά και των υπηρεσιών. Παράλληλα, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι μεγάλης ηλικίας, γεγονός που οδηγεί σε ερήμωση των περιοχών αυτών. Εκτός αυτού, ας θεωρηθούν ως δεδομένα η αδυναμία συγκράτησης των νέων στην ύπαιθρο, καθώς και ο μικρός αριθμός αδειοδοτημένων τουριστικών καταλυμάτων σε σχέση με την έκταση των ορεινών περιοχών.
Μεγάλο μέρος του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της ευρύτερης περιοχής παραμένει αναξιοποίητο με άμεσο αποτέλεσμα να υπολείπεται η τουριστική της ανάπτυξη.
Υπάρχουν αλλοιώσεις στη φυσιογνωμία του παραδοσιακού χαρακτήρα των χωριών γεγονός που δεν συνάδει με την φύση του τουρισμού υπαίθρου καθώς ορίζεται ως τουρισμό ποιότητας (small is beautifull).
Έτσι παρατηρείται αυξημένη χωρική συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και υποδομών σε κοινότητες με αυξημένο πληθυσμό και σχετικά υψηλή τουριστική ζήτηση με παράλληλη δυσκολία διάχυσης της τουριστικής κινητικότητας από χωριά με υψηλή τουριστική ζήτηση σε αντίστοιχα με χαμηλή.
Επιπροσθέτως οι κοινότητες με πλούσια πολιτιστική-αγροτική κληρονομιά δεν διαθέτουν κάποιες ειδικές/εμπλουτισμένες τουριστικές υποδομές σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών, παρόλο τις συντονισμένες προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξασθένιση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (δημογραφική βάση) η οποία είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος (οικοτουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός, τουρισμός της περιπέτειας κλπ).
Στο μέτρο σύγκρισης, που μου επιτρέπεται, αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ότι το προφίλ του τουρίστα που θα επισκεφθεί την ύπαιθρο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του τουρίστα των παράλιων περιοχών, και παρατίθενται, ως παράδειγμα καλής πρακτικής, τα πλεονεκτήματα της υπαίθρου, σύμφωνα με τα Κυπριακά πρότυπα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών των εν λόγω περιοχών.
• Ποικιλόμορφη γεωμορφολογία (φυσικό περιβάλλον με εναλλαγές τοπίου).
• Προστατευόμενες περιοχές και προστατευόμενα τοπία με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
• Ευνοϊκό κλίμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αλλά και γιατί χαρακτηρίζεται από τις ήπιες καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι.
• Η ύπαρξη και διατήρηση αξιόλογων φυσικών και πολιτισμικών πόρων.
• Περιορισμένο μέγεθος συμβατικού/μαζικού τουρισμού στην περιοχή.
• Η διατήρηση –σε μεγάλο βαθμό- του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών.
• Η πληθώρα εκκλησιών, μουσείων και θεματικών χώρων που συνδέονται με τις παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων και την εξέλιξη τους, όπως αυτή συντελέστηκε στην κυπριακή ύπαιθρο.
• Σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, αρχαιολογικός, κλπ).
• Τοπικά προϊόντα με καλή φήμη.
• Τοπική γαστρονομία (γαστρονομικός τουρισμός).
• Ισχυρή αμπελουργία/οινολογία με έμφαση τα επισκέψιμα αμπέλια και οινοποιία.
• Σχετικά αναπτυσσόμενη ελαιοκομία.
• Αναπτυσσόμενο δίκτυο ειδικών/εμπλουτισμένων τουριστικών υποδομών (μονοπάτια μελέτης της φύσης, μουσεία, θεματικές διαδρομές, ανάπτυξη θεματικών/ειδικών ενδιαφερόντων).
• Η πλούσια υποδομή και τεχνογνωσία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση μπορούν να αποτελέσουν τα κριτήρια διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διασύνδεσης μεταξύ της γεωργίας, της βιομηχανίας και της τουριστικής δραστηριότητας.
Δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά η ανάπτυξη στην περιοχή. Θα πρέπει η κάθε περιοχή να διαθέτει δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν να απασχολήσουν τον τουρίστα. Ουσιαστικά θα πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με την συμμετοχή όλων των οργανωμένων φορέων της περιοχής.. Παράλληλα, να στοχευθεί η απλοποίηση της νομοθεσίας σε θέματα οικιστικής ανάπτυξης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, ενώ εστιάζεται η ανάγκη να δοθούν τα σωστά κίνητρα προς εν δυνάμει επενδυτές.
Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη της αγοράς , η ελληνική ύπαιθρος, οι αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να μπορούν να διαχωρίσουν τη θέση τους γιατί ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εκφράζονται από την νέα πελατεία.
Βασικοί άξονες είναι οι τοπικοί πόροι αλλά και η ποιοτική διαφοροποίηση. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει οι ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με τον τουριστικό χώρο ή την παραγωγή και προώθηση των τοπικών προϊόντων να εκσυγχρονιστούν ώστε να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και των τοπικών προϊόντων. Οι συνθήκες αυτές αναφέρονται τόσο στη δημιουργία υποδομής αλλά και της ανωδομής , πολύ δε περισσότερο στο οργανωτικό και συντονιστικό πλαίσιο.
Η ποιότητα είναι ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας τουριστικής δραστηριότητας ικανής να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία.
Οι αγροτικές περιοχές για να συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια ποιότητας επιδεικνύουν αλληλεγγύη απέναντι στην πρόκληση αυτή. Αποσκοπούν να αναγνωρίζονται ως «ένα σύνολο εξαιρετικών προορισμών στην ελληνική ύπαιθρο».
Οι αγροτικές περιοχές πρέπει να διακρίνονται για την ικανότητά τους να προσφέρουν στην περιφέρεια τους δραστηριότητες ψυχαγωγίας και εκδηλώσεις, οι οποίες ενισχύουν την ελκυστικότητά τους, τον τουρισμό ανακάλυψης καθώς και την εικόνα πρωτότυπων τουριστικών προορισμών.
Μία χώρα για να είναι τόπος υποδοχής τουριστών πρέπει να διαθέτει σε μία περιοχή ένα επαγγελματικό μηχανισμό, ένα δίκτυο καθορισμένων χώρων το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επισκεπτών.
Για να επιλεγεί μια περιφέρεια σαν προορισμός, (τουριστική προώθηση και ικανότητα προσαρμογής των περιοχών), και όχι κάποια άλλη, σημαίνει ότι κάποιος εντυπωσιάστηκε από ένα μήνυμα, μία εικόνα , έλαβε μια ποικιλία προσφοράς υποδοχής και εκδηλώσεων αναψυχής, μπόρεσε να αγοράσει ένα προϊόν με ασφάλεια. Η πολιτική τουριστικής προώθησης και η οργάνωση μιας ικανότητας υποδοχής που καθιστά τις περιοχές εμπορεύσιμες είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης.
Η τοπική αρχή θα προσφέρει τις συμπληρωματικές υποδομές και συνέργειες με την ανάπτυξη των κλινών αλλά και των χώρων εστίασης. Μια τοπική αρχή θα δημιουργήσει επισκέψιμες μονάδες π.χ Μουσεία, Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης, Κέντρα Πληροφόρησης, δημιουργία θεματικών διαδρομών (κρασί, ελαιώνες, κ.α.) αλλά και υποδομές υγείας ώστε ο επισκέπτης να νιώθει ασφάλεια στην περιοχή. Η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να απλοποιήσει την νομοθεσία όσον αφορά την οικοδομική.
Ο αγροτουρισμός τελικά είναι εκείνη η μορφή τουρισμού που έρχεται να ικανοποιήσει τις ποιοτικές απαιτήσεις των σύγχρονων τουριστών. Ο συνδυασμός της σύγχρονης φυσιογνωμίας του τουρίστα επισκέπτη με τα ποιοτικά καταναλωτικά του πρότυπα , φαίνεται να δίνει προβάδισμα σε ένα νέο και ακόμα ποιό ποιοτικό αγροτουρισμό. Στόχος του λοιπόν είναι να δώσει εισόδημα και στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές με την ανάπτυξη σε αυτές ορισμένων δραστηριοτήτων κύριων ή συμπληρωματικών μέσα από ένα πλαίσιο απολύτου σεβασμού στη φύση ( ή σύμφωνα με την έκφραση της εποχής «να αφήνει –κατά το δυνατόν- μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα».
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ανάδειξη και ανάπτυξη της υπαίθρου ως τουριστικός (αγροτουριστικός) προορισμός μπορεί να επιτευχθεί με το μοντέλου ανάπτυξης οπότε θα επέλθει αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος και η καταπολέμηση της ανεργίας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής γενικότερα.

Βιργινία Σίμου

*Ελεύθερος Επαγγελματίας
*Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

*Τεχνικό Γραφείο – Κατασκευές – Διακοσμήσεις

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
27 Comments

27 Comments

 1. Ανάπτυξη της υπαίθρου!!!

  27/06/2022 at 12:56

  κα Σίμου,
  Μας λείιπετε καιρό και απ’ ότι φαινεται επανηλθατε δριμυτερη.
  Πλουσιο άρθρο με σαφή νοήματα.
  Μπράβο σας

 2. Ο προβληματισμένος

  27/06/2022 at 13:07

  Δυνατό το άρθρο σας κα Σίμου..
  Το θέμα είναι ποιός θα αναλάβει την πρωτοβουλία να τα ιεραρχήσει όλα αυτά, να φτιάξει τη στρατηγική κ.λπ. και να προχωρήσει το θέμα..Μήπως θα έπρεπε κάποιος από τους τοπικούς αιρετούς να ερθει σε επάφή μαζί σας, να σας συμβουλευθεί να προχωρήσει?

 3. Δρυμιωτης

  27/06/2022 at 13:22

  Nα’το το κορίτσι μας..
  Που ησ’να τσούπα μ’ τοσον καιρό και σε χάσαμε..
  Πες τα τους κοπελαρα μ’

 4. Αιώνιος έφηβος

  27/06/2022 at 13:41

  Επιτεψτε μου μια συμπληρωση / επισήμανση στο -κατα γενική διαπίστωση -υπέροχο άρθρο σας.
  Ετσι, θα πρέπει σε όλες τις παρεμβασεις αναπτυξιακου χαρακτηρα να θέτουμε κι ένα όριο, ένα άριστο όριο και όχι ένα μέγιστο όριο! Για παράδειγμα, δεν πρέπει να υπερβούμε την επισκεψη τουρισ΄των σε ένα χωριο, που αθροιστηκα να υπερβαίνουν το το ενα λεωφορείο ανα μέρα, διαφορετικά και η φυσιογνωμία του χωριου θα αλλοτρωθεί (βλ. Αράχωβα Βοιωτίας) και το περιβαλλοντικό αποτυπωμα -που τόσο ευστοχα το θέτετε- θα αλλοιωθεί εντελώς!!

 5. Βαλτινός

  27/06/2022 at 14:13

  Καλά,, αυτοί που μας κυβερνάνε είναι ανεγκεφαλοι??
  Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον τόπο μας κι εμείς περιμένουμε το “καμαρι μ'”??
  Μπραβο ρε κοριτσαρε.. Κι ας μην είσαι Βαλτινια…..

 6. Ανώνυμος

  27/06/2022 at 14:25

  κα Σίμου,
  Ανκαι έχετε πολυ καιρό να δημοσιευσετε αρθρα σας, τολμω να πω ότι πάντοτε υπήρξατε εύστοχη.. Οι ιδέες σας διαρκώς σύγχρονες και ανταγωνιστικές.
  Σας προτείνω να σχοληθείτε με τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο..
  Προχωρήστε δυνατά..

 7. Ευρώπη

  27/06/2022 at 18:13

  κα Σίμου,
  Keep walking προς τη μοναξιά της κορυφής..
  Πάντα μέσα στον παλμό της Τοπικής Ανάπτυξης

 8. Ενεργος πολίτης

  27/06/2022 at 18:21

  κα Σίμου,
  Ρώτησα κι έμαθα για εσάς..
  Δηλαδή θέλετε να μου πείτε πως ο λαός της Αμφιλοχίας και του Βάλτου εν γένει, πριν 3 χρόνια δεν σας έδωσε θέση στο πάνελ του Δήμου?? Δηλαδή προτιμηθηκαν άνθρωποι που δεν ξέρουν ούτε το στόμα τους ν’ανοιξουν και όχι εσείς?
  Δυστυχώς γι’αυτους αλλά “οι πολίτες είναι άξιοι των ανθρώπων που τους κυβερνούν” (Πλάτων)..
  Σας περιμένουμε με όραμα, με άποψη και με σχεδιασμο τον Οκτώβρη του 23.

 9. Δώσε πόνο στους "φτωχούς"

  27/06/2022 at 18:25

  Κοπέλαρα μου,
  Φτιάξε καλή ομάδα και προχώρα..
  Ανάθεμα, εάν τόσα χρόνια είδαμε ποτέ τόσα άρθρα από υποψήφιους σε οποιαδηποτε επίπεδο, εδώ στη μικρή μας πόλη!!

 10. Σκορπιός

  27/06/2022 at 22:25

  κα Σίμου,
  έτσι, μπείτε τους απ’ εκει που δεν σας περιμένουν.. Η πένα σας είναι αιχμηρή και εύστοχη.. Έτσι πρέπει να γράφονται τα πράγματα.. Με όραμα και στρατηγική και όχι με 5 κυβικά χαλίκι στη στάνη του μπαρμπα Μητσου

 11. Προβληματισμένος Αμφιλοχιώτης

  27/06/2022 at 22:33

  Καλά κάνει η αρθρογραφος και αναφέρει το κυπριακό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο – ομολογουμένως- αναπτύσσεται κάτω από δύσκολες κλιματεδαφικές συνθήκες και όχι μόνον. Στη Ελλάδα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και αφήνουν πολλά περιθώρια ευελιξίας και εναλλακτικών.. Πολλή καλή προσέγγιση και αψογος ο χειρισμός του θέματος.
  Μπραβο σας κα Σίμου.
  Συνεχίστε..

 12. Αγροτουριστας

  27/06/2022 at 23:01

  Να συμπληρώσω στο άρθρο – ότι αλλο ο εκδρομέας και άλλο ο τουριστας..
  Κατα τη διεθνη βιβλιγραφία, ο τουριστας διαφερει από τον εκδρομέα σ’ ενα και μόνο πράγμα : το ότι ο τουριστας πραγματοποιεί διανυκτέρευση.. πέρα όμως από τις βιβλιογραφικές αναφορες, μπορεί κάποιος να ανλογιστεί εύκολα τος οικονομικές συνεπαγωγές που έχει για ένα χωριο η διανυκτερευση..

 13. κα Βδελ

  27/06/2022 at 23:12

  κα Σίμου, μας καλομαθαίνετε με τα αρθρα σας.
  Πάντα επίκαιρα, όμορφα εύστοχα .

 14. Ο τοπικός

  28/06/2022 at 07:54

  κα Σιμου, ευγε για το υπέροχο άρθρο σας.
  Σας διακρίνει η ανησυχία για την ανάπτυξη της υπαίθρου.Μπράβο σας.
  Γιατί , όμως δεν ασχολείσθαι με το Δήμο, απ’ όπου και θα μπορούσατε να προσφέρετε στην τοπική κοινωνία πιο παραγωγικά?

 15. Θαυμαστής

  28/06/2022 at 07:58

  Υπέροχο άρθρο, μεστο σε νοήματα και εύληπτο..
  Συνέχισε έτσι.

 16. Μπράβο

  28/06/2022 at 11:54

  Δημιουργήστε μια δεξαμενη σκέψης (think tank) και ξεκινήστε υπεύθυνα την χάραξη πολιτικής.. Βάλτε τα γυαλια σε κόσμο που τάχατες ενδιαφερεται για τον τόπο..
  Μπράβο μπράβο μπράβο

 17. Βαλταρχης

  28/06/2022 at 16:15

  Eξαιρετο το άρθρο σας.
  Συνεχίστε δυναμικά.
  Όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα..
  Πάρτε θέσεις ευθύνης και προχωρήστε!!
  Μπράβο σας

 18. gvk

  28/06/2022 at 18:37

  Η αρθρογράφος και οι καλόβολοι σχολιαστές πρέπει κατά πρώτον να αναρωτηθούν εάν έχουν νερό να πιούν.

  Όλα τα υπόλοιπα (οι ωραίες ιδέες) έπονται.

  • Παλιοτομ

   29/06/2022 at 06:09

   Καλημέρα σε όλους.
   Μπράβο στην κα Σίμου.
   Το άρθρο πολύ καλό.
   Ο gvk σχολιάζει κακοπροαιρετα.. π. χ. Η παγκόσμια φτώχεια δεν εμπόδισε ποτέ τον άνθρωπο να πάει στο φεγγάρι..
   Συμφωνώ με τον Σκορπιό.

 19. Σκορπιός

  28/06/2022 at 23:01

  Δεν κρίνουμε ένα άρθρο από την ύπαρξη ή μη των βασικών υποδομών.
  Αλλιμονο εάν η χάραξη πολιτικής λαμβανε υπόψην τις τοπικές αναγκες σε πρωτη προτεραιότητα. Για παραδειγμα, δεν σταμάτησε η χάραξη της Ιονιας οδου, επειδη υπηρξε ένα σπίτι, ακριβώς στον άξονα του δρόμου.. Μόλις αρχίσει η τουριστική ζήτηση (μετά από διαφήμιση κ.λπ. κλπ.) θα επιδιορθωθούν όλα..
  Δείτε τη Λίμνη Πλαστήρα , πριν το 1990.. Κανείς δεν την ήξερε, ως τουριστικό προορισμό..
  Παράλληλα, λίγος σεβασμός στον κόπο και στο χρόνο της αρθρογράφου, δεν κάνει κακό.. Ας σταματήσουμε , σ’ αυτή τη χώρα, να “πυροβολούμε” αδιακρίτως!!!

 20. gvk

  29/06/2022 at 21:00

  Επειδή προκλήθηκα καλοπροαίρετα -θέλω να πιστεύω – και η δημόσια συζήτηση πάντα ωφελεί να προσθέσω τα παρακάτω :

  Όλοι προτείνουν κάτι και αναλύουν, ακόμη και εγώ ο ασήμαντος, ίσως και κακοπροαίρετος!

  Μάλλον πρέπει να μάθουμε σήμερα, πως περπάτησε το κυπριακό μοντέλο ανάπτυξης.
  Από το 2017 έχουν περάσει πέντε (αριθμός 5) χρόνια.
  https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/travel-tourism/article/168508/toyrismos-gati-i-ypaithros-paramenei-o-ftochos-syngenis

  Ναι αλήθεια είναι ότι, η φτώχεια αλλά και, η έλλειψη πόσιμου νερού -με τα παγούρια στο στάδιο για νερό το 2022- δεν εμπόδισε τον άνθρωπο να πάει στο φεγγάρι (αν πήγε ποτέ).

  Οι πάντες λοιπόν αναλύουν.
  Και το σπουδαίο δεν είναι τόσο ότι γελούν μαζί σου, αλλά ότι γελάς ο ίδιος με τον εαυτό σου.

  Ωραίες οι αναλύσεις κάθε μορφής :
  Ο στρατηγός Φρίντριχ φον Στάϊνμετς είχε πει πριν από την μάχη του Γκράβελοττ Σαιν Πρίβα το 1870: «Τα πάντα είναι ατμός…».
  Κόκκαλο οι αναγνώστες, τι είπε ρε ο άνθρωπος!

  «Το χασμουρητό μπορεί να μην είναι ευγενικό, αλλά είναι σίγουρα μια ειλικρινής γνώμη».

  • Η Πράξις

   03/07/2022 at 09:31

   Ο κύριος…gvk … Καλύτερα να μετονομαστεί σε copy paste διότι κακώς δεν αντέγραψε όλα τα σχόλια του άρθρου ‘ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ ‘ της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ώστε να δημιουργησει εντυπώσεις μιας κ κατηγορει στο σύνολο όσους αναλύουν.
   Όσον αφορά τα παγούρια στο στάδιο πρέπει να είναι ενήμερος οτι επί σειρά ετών δεν τον ενόχλησε , ίσως τα πρόσωπα τελικά κάνουν τη διαφορά κ όχι οι πρακτικές..ίσως μετά από 17 στη σειρά ετη και αναφέρομαι σε αυτό που αντιλαμβάνεστε, έγινε τρόπος ζωής πλέον, ακόμη κ θέμα να μην υπάρχει θα θεωρείται αντιδεολογικο Αμφιλοχιωτης να περνάει από το στάδιο κ να μην παίρνει νερό στο παγούρι του..είναι θέμα κουλτούρας 17 και πόσο ακόμη πίσω ετών .ίσως τελικά ο κόσμος να αλλάξει κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς θα παραμείνουν έρμαια των αντιλήψεων τους..εδώ ίσως να επισημάνω την ατάκα ..Μας δείχνουν το φεγγάρι και εμείς κοιτάμε το δάχτυλο’

 21. Παλιοτομ

  03/07/2022 at 23:14

  Μπράβο Πραξις.
  Καλως απάντησες στα κακεντρεχη σχόλια του gvk

 22. gvk

  04/07/2022 at 11:55

  Είπαμε, η ανταλλαγή απόψεων είναι καλή αλλά, προκαλούμαι -πιστεύω- αναιτίως.
  Πάμε λοιπόν με “κόπυ πάστε“.

  – Το κοινό στοιχείο σε όλες τις «εσωτερικές» χρήσεις των αποσιωπητικών είναι η σημασία του απροσδόκητου,
  “κόπυ πάστε” από εδώ :
  https://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/iframe.html?id=189&heading=5

  – Για την “οντότητα” η πράξις,
  “κόπυ πάστε” από εδώ :
  https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7&dq=
  Πράξη και η παρακάτω περιγραφόμενη,
  “κόπυ πάστε” εδώ :
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

  – Πάλι αναλύσεις επί αναλύσεων,
  “κόπυ πάστε ”από εδώ :
  https://www.dimokratia.gr/apopseis/547430/kai-pali-oi-analyseis/

  – Για τα 17 χρόνια “παγούρι”,
  «Είσαι της ζωής μου γούρι,
  μες τον καύσωνα, παγούρι,
  κάθε βράδυ κόβω φλέβες,
  ξενυχτάω με φραπέδες
  και ξυλώνω καναπέδες»
  “κόπυ πάστε” εδώ :
  https://www.newsbeast.gr/weird/arthro/281104/stihoi-pou-afisan-istoria-stis-pistes
  και, “κόπυ πάστε” από εδώ :
  https://www.skroutz.gr/c/3739/pagouria.html

  – Για το δάχτυλο και το φεγγάρι,
  “μη καπνίζετε χασίσι . . . δεν φτάνει για όλους”.
  “κόπυ πάστε” από εδώ :
  https://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=3190

  Ελπίζω να έλυσα την απορία σχολιαστή σχετικά με το κυριλίκι, έχω να κάνω και την 4η ένεση (2η ενισχυτική) ή κατ΄άλλους “αναμνηστική”.
  Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε!
  “κόπυ πάστε” από εδώ :
  ;;;;;;;;;;
  Δε θυμάμαι που το διάβασα.

  Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη.
  Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.
  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Εάν θεωρήσουμε ότι είναι διαχρονικός μάλλον εννοεί το “κόπυ πάστε”.

  Αυτά, καλημέρα.

  • Ανώνυμος

   04/07/2022 at 14:41

   Να το κοιτάξεις αυτό… Και να πάρεις διαγνώσεςι από δυο γιατρούς , όχι μόνο από έναν..

 23. gvk

  04/07/2022 at 12:13

  Μιλάω και γράφω σωστά στη μητρική μου γλώσσα.

  Κακεντρεχής σημαίνει : αυτός που χαίρεται με τη δυστυχία των άλλων.

  Το παγούρι το έτος 2022 δεν είναι δυστυχία, είναι κουλτούρα,”Μπράβο Πραξις”.

  Η κουλτούρα : γλωσσικό δάνειο που προέκυψε ως αντιστοίχηση του γερμανικού kultur, σημαίνει την καλλιέργεια του πνεύματος, την παιδεία αλλά και το σύνολο της πνευματικής παράδοσης και δημιουργίας ενός κοινωνικού συνόλου (ως λανθασμένο συνώνυμο της λέξης πολιτισμός, όρου του οποίου η κουλτούρα είναι υποσύνολο). Στα ελληνικά απαντάται συχνά και ως υποτιμητικός όρος με επιφανειακή χροιά για να αποδώσει την έννοια της σοβαροφάνειας και ενδεχομένως της επίδειξης σε θέματα διανόησης.Ο όρος κουλτούρα, εκ του λατινικού cultura (<colere), εμφανίζεται με την σημερινή του έννοια για πρώτη φορά μεταφορικά από τον Κικέρωνα για να επανέλθει πολύ αργότερα και πάλι με πνευματική έννοια κατά την Αναγέννηση. Παρόλο που εμφανίστηκε πριν από τον όρο πολιτισμό, η λέξη κουλτούρα θα παραμείνει στο περιθώριο μέχρι τις αρχές του 20ου αι. Οι σχετικά νέες επιστήμες της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, εμπνεόμενες από τη γερμανική kultur, θα προτιμήσουν τη χρήση της λέξης κουλτούρα από τον πολιτισμό (civilization), γιατί δίνει προτεραιότητα στην ιδέα της μοναδικότητας και της ενότητας μιας δεδομένης κοινωνίας. Στα ελληνικά συνήθως δε γίνεται αυτή η διάκριση και η συχνότερη απόδοση του συγκεκριμένου όρου είναι "πολιτισμός".

  Καλημέρα.

  • Πόλεμος πατήρ πάντων

   04/07/2022 at 14:40

   Έλα ρε φίλε τώρα.. Προαφανως στη περίπτωση του παγουριού εννοούν την ιδιοσυγκρασία της περιο΄χης..Το mendality εαν θες… Μην βγάζεις απ΄τη μύγα ξύγκι

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *