Τα Σπήλαια Στη Νεοελληνική Ποίηση» (Δίτομο) – Ιωάννης Ζαβιτσανάκης Μεσολόγγι, 2021.

Τα Σπήλαια Στη Νεοελληνική Ποίηση» (Δίτομο) – Ιωάννης Ζαβιτσανάκης Μεσολόγγι, 2021.

Το έργο και οι προδιαγραφές του.
Κυκλοφόρησε το έκτο συγγραφικό (4o ερευνητικό) έργο του Ι. Ζαβιτσανάκη, Αρχαιολόγου – Σπηλαιολόγου Ερευνητή, Συγγραφέα και Διασώστη ειδικευμένου στην Ορεινή και Αστική Διάσωση (jianiway@yahoo.gr).
Μια παγκοσμίως πρωτότυπη έρευνα αφού, η αναζήτηση στη βιβλιογραφία, δεν κατέδειξε την ύπαρξη παρόμοιου ερευνητικού έργου επί της λογοτεχνικής – ποιητικής δημιουργίας οποιουδήποτε Έθνους, για τον εντοπισμό της θέσης του Σπηλαίου σε αυτή. Μια έρευνα πρωτογενής, στη 1.000ετή (11ο – 21ο αιώνα) νεοελληνική ποιητική δημιουργία. Η πολυετής και κοπιώδης, λέξη προς λέξη διερεύνηση 350.000 στιχουργημάτων, δημοτικών και έντεχνων, έμμετρων και ελευθερόστιχων, απέδωσε 509 έργα που περιλαμβάνουν τα ζητούμενα ευρήματα και αποτυπώθηκε σε εργασία έκτασης 1.024 σελίδων.
Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε με προδιαγραφές και κανόνες διδακτορικής διατριβής, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην εισαγωγή του έργου. Με αυστηρή μεθοδολογία, με πλήρη διασφάλιση της αξιοπιστίας και επάρκειας του πεδίου αναζήτησης, με συγκεκριμένα κριτήρια, με ακριβέστατους κανόνες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της και με πληρέστατη τεκμηρίωσή τους έκτασης 375 σελίδων.

Η σημασία του.
Οι δημιουργοί ποιημάτων και τραγουδιών, εκφράζουν τη λαϊκή ψυχή στον τόπο τους, στην εποχή τους, στις συνθήκες που ζουν και δημιουργούν. Η παντοειδής ανάλυση του παρεχόμενου από το έργο τεράστιου όγκου υλικού, από υπηρέτες σειράς επιστημών (Λαογραφίας, Ιστορίας, Φιλολογίας, Ατομικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, Θεολογίας, Κοινωνιολογίας, Σπηλαιολογίας κλπ.), μέσα από την ακριβολογική ή συμβολική χρήση της έννοιας του Σπηλαίου από τους δημιουργούς μπορεί να αποκαλύψει τον τρόπο, με τον οποίο η λαϊκή ψυχή έχει καταγράψει στο ατομικό και συλλογικό συνειδητό και υποσυνείδητό της το Σπήλαιο και τη σημασία του, φέρνοντας στο φως τους άδηλους και σκοτεινούς συνειρμούς που προκαλεί στη σκέψη και στη φαντασία, καθώς και τα συναισθήματα τα οποία γεννά.
Μπορεί να απαντήσει σε ποικίλα ερωτήματα, όπως να σκιαγραφήσει την αντίληψη της έννοιας του Σπηλαίου αλλά και να φανερώσει τις χρήσεις του ως φυσικού χώρου αναλόγως με την ιστορική περίοδο, με το γεωγραφικό χώρο, με τις εκάστοτε υπάρχουσες πολιτικοκοινωνικοοικονομικές συνθήκες … να καταδείξει τη συχνότητα χρήσης της έννοιάς του και τον τρόπο αντίληψής της ανάλογα με την κοινωνική θέση και με το μορφωτικό επίπεδο του δημιουργού του κάθε στιχουργήματος, αλλά και αναλόγως με το λογοτεχνικό ρεύμα που αυτός υπηρετεί … να αποτυπώσει τις μεταβολές αυτών των χαρακτηριστικών στην πορεία του κάθε δημιουργού μέσα στο χρόνο, καθώς ωριμάζει ως πρόσωπο και ως λογοτέχνης… Οι δυνατότητες αξιοποίησης του πρωτογενούς αυτού υλικού, είναι πρακτικά απεριόριστες.
Επίσης, το εν λόγω έργο, αποτελεί μια εργασία αισθητικά απολαυστική, καθώς προσφέρει στον αναγνώστη ένα ατέλειωτο ταξίδι στη Νεοελληνική Ποίηση. Σε στιχουργήματα που, έχοντας τον κοινό ζητούμενο παρανομαστή, ταυτόχρονα προέρχονται από έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο και εκτείνονται σε έναν τεράστιο ιστορικό χρόνο, παρουσιάζουν δε απεριόριστη ποικιλία θεματική και μορφολογική, ανάλογη με την ποικιλομορφία των κάθε είδους χαρακτηριστικών τα οποία συνθέτουν το ανθρώπινο και καλλιτεχνικό προφίλ των δημιουργών τους, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτοί ζουν και δημιουργούν.
Ας σημειωθεί πως, μια πολύ ιδιαίτερη – σημαντική εκδήλωση παρουσίασης του έργου στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί μόλις αρθούν για επαρκές συνεχόμενο χρονικό διάστημα οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναβολές και η συνεπαγόμενη ταλαιπωρία ομιλητών και κοινού.

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*