Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραλαβή Δημοτικών έργων

Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραλαβή Δημοτικών έργων

Συνεδριάζει την  Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 12.00  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ») για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών έργων»
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*