Συνεδριάζει σήμερα με 8 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει σήμερα με 8 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας με τηλεδιάσκεψη ώρα 7. 00 μ.μ Ζωντανά εδώ στο e-maistros.gr για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: « Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας »
[ Εισηγήτρια : η κ. Ζωή Ντρούτση ( Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ »
[ Εισηγητής : ο κ. Κων/νος Διγώνης ( Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ].
ΘΕΜΑ 3ο : « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος ) ].
ΘΕΜΑ 4ο : « Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής , σύμφωνα με την παργ.1του άρθρου 7 τουΠ.Δ. 270/81 για το έτος 2021
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο :« Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 6ο : « Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 ( Ο.Π.Δ. –Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 7ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 8ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*