Στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αντιδήμαρχος Νίκος Χούτας για τα αντισταθμιστικά από τα υδροηλεκτρικά

Στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αντιδήμαρχος Νίκος Χούτας για τα αντισταθμιστικά από τα υδροηλεκτρικά

Στην αποστολή αιρετών της αυτοδιοίκησης – μελών των Δικτύων Λιμνών και Περιοχής Πίνδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση θεμάτων τα οποία έχουν επεξεργαστεί τα δύο Δίκτυα τα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχε ο αντιδήμαρχος του δήμου Αμφιλοχίας κ. Νίκος Χούτας.
Κεντρικό κομμάτι της παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε η δημόσια παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου.
Ως εκπρόσωπος του Δήμου Αμφιλοχίας στο Δίκτυο Λιμνών από το 2015 και μέλος του πρώτου Δ.Σ. του Δικτύου Πίνδος (2017 – ) ο κ. Χούτας είχε τη δυνατότητα να θέσει το ζήτημα της εξαίρεσης των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων από την απόδοση του ανταποδοτικού τέλους σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά. Το γεγονός της εξαίρεσης των Μεγάλων ΥΗΕ οι μονάδες των οποίων είναι τεκμηριωμένα πιο αποδοτικές και ταυτόχρονα έχουν προκαλέσει τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, ο κ. Χούτας το έχει αναπτύξει σε άρθρο τον Ιούνιο του 2018 με τον τίτλο: «ΔΕΗ και αντισταθμιστικά μέτρα μεγάλων ταμιευτήρων: Η περίπτωση του Συγκροτήματος Αχελώου»
Ως υποκινητή εξέτασης του θέματος ο κ. Χούτας αναφέρει τον, ο Πρόεδρο μιας εκ των ορεινών Κοινοτήτων του Δήμου Αμφιλοχίας, της Τοπικής Κοινότητας Τρικλίνου Θανάση Σβερδίλα. Το εύλογο ερώτημά του ήταν «γιατί η Σπολάϊτα έχει ανταποδοτικό όφελος από το Μικρό ΥΗΕ του Στράτου και όχι οι περιοχές που είναι εγκατεστημένα τα Μεγάλα ΥΗΕ των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου Ι».
Από εκεί κι έπειτα ο κ. Χούτας έθεσε το ζήτημα στην πρώτη Συνεδρίαση για το 2018 του ΔΣ του Δικτύου Λιμνών στις 7.2.2018 στην Αθήνα, αναλύοντας τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και ειδικά με την περίπτωση του Συγκροτήματος Αχελώου.
Ο Πρόεδρος του Δικτύου Λιμνών, Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό την διερεύνηση των προθέσεων των αρμόδιων φορέων για τροποποίηση της νομοθεσίας με σκοπό να συμπεριληφθούν στην απόδοση τελών, στις τοπικές κοινωνίες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Αποστόλης Κοιμήσης απαντώντας σε σχετική επιστολή του Προέδρου του Δικτύου στις 13.3.2018 συμφώνησε με το πνεύμα της επιστολής του και σημείωνε μεταξύ άλλων ότι «το δημοτικό αντιστάθμισμα θα πρέπει να καθιερωθεί για κάθε τοπικό πόρο που διατίθεται προς εκμετάλλευση είτε από ιδιωτικούς είτε από δημόσιους φορείς δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι που διανέμονται (ΚΑΠ, ΠΔΕ κλπ) προς τους ΟΤΑ δεν θα επαρκούν ή δεν θα υπάρχουν», υπογραμμίζοντας ότι επιβάλλεται άμεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για το θέμα, ορίζοντας τον κ. Χούτα ως εκπρόσωπο του Δήμου Αμφιλοχίας στο Δίκτυο, να συμμετάσχει στις απαραίτητες ενέργειες για το θέμα αυτό.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο

Ακολούθως στη διάρκεια των εργασιών της 5ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Λιμνών στην Φιλιππιάδα, στις 21 & 22 Απριλίου 2018 και στο πλαίσιο της 1ης Ενότητας των εργασιών με θέμα: «ΔΕΗ και αντισταθμιστικά οφέλη μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων» αναπτύχθηκαν εισηγήσεις για την παρουσίαση του οικείου νομοθετικού πλαισίου, τις θέσεις του Δικτύου, τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε σχέση με τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ, πυροδοτώντας μια συζήτηση για τη σημασία των ταμιευτήρων στην τοπική κοινωνία με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την περίπτωση της λίμνης Κρεμαστών. Οι τρείς Δήμαρχοι των ενδιαφερόμενων περιοχών, Αμφιλοχίας, Απ.Κοιμήσης, Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής και Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ομόφωνα κινήθηκαν στις τοποθετήσεις τους στην κατεύθυνση της συμπερίληψης των Μεγάλων ΥΗΕ στο ανταποδοτικό τέλος. Αποφασίστηκε δε η διεξοδική διερεύνηση των λόγων αποκλεισμού των Μεγάλων ΥΗΕ από την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους σε αντιδιαστολή με τα Μικρά ΥΗΕ και η δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης που θα άρει αυτό τον άδικο αποκλεισμό.
Στη ΓΣ της Φιλιππιάδας ο κ. Χούτας ήταν ένας εκ των εισηγητών της ενότητας «ΔΕΗ και αντισταθμιστικά οφέλη μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων» με θέμα: «Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου – Θέσεις Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», τροφοδοτώντας την όλη συζήτηση, που κινείται πρωτίστως στα πεδία του δικαίου.
Ένα μήνα μετά, στις 2.6.2018, στη διημερίδα του Δικτύου Πίνδος στο Κερασοχώρι Αγράφων για τις «Πολιτικές στήριξης των Ορεινών Δήμων της Πίνδου» παρουσίασε ως εισηγητής το Δίκτυο Λιμνών, αναφερόμενος στην συμβολή των υδατικών πόρων στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου».
Ευτυχής εξέλιξη λίγο αργότερα η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου το οποίο προέκυψε έπειτα από την εξέταση μελών των δύο Δικτύων της περίπτωσης του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα της υδροηλεκτρικής εκμετάλλευσης του Αχελώου. Στην συνεργασία των δύο Δικτύων ήταν επικεντρωμένη η εισήγησή του κ. Χούτα στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και του Δικτύου Λιμνών στη λίμνη Πλαστήρα.
Το θέμα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη λειτουργία των Μεγάλων ΥΗΕ ήταν στο επίκεντρο της παρουσίας της αντιπροσωπείας των δύο Δικτύων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη δημόσια παρουσίαση της 26ης Φεβρουαρίου παρουσιάζοντας τα δύο Δίκτυα αναφέρθηκε στο θέμα ειδικά σε σχέση με το Δήμο Αμφιλοχίας. Αναλυτικά στα αντισταθμιστικά ωφελήματα από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα του Αχελώου αναφέρθηκαν ο Δήμαρχος Αγράφων και Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Πίνδος, Θεόδωρος Μπαμπαλής και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου (αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ) και Γ.Γραμματέας του Δικτύου Λιμνών Δημήτρης Σκορδόπουλος. Συγκεκριμένα εκτός των αναφερόμενων Θ. Μπαμπαλή και Δ. Σκορδόπουλου, συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας, Πρόεδρος του Δικτύου Πίνδος, Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, Θήβας Σπύρος Νικολάου και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δωρίδας, Συντονιστής του Δικτύου Λιμνών Κώστας Αντωνόπουλος. Την προετοιμασία της οργάνωσης της παρουσίας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε η επιστημονική συνεργάτης των Δικτύων Έλενα Μουρελάτου.

Ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης ανέλαβε την διαδικασία της πρόσκλησης των δύο Δικτύων και συντόνισε την δημόσια παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Έλληνες ευρωβουλευτές. Ο κ. Χούτας έλαβε μέρος στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους Νότη Μαριά, Στέλιο Κούλογλου, Εύα Καϊλή και τους συνεργάτες του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Σωτήρη Ζαριανόπουλου. Μια μικρής διάρκειας συνάντηση είχε με τον Κύπριο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη – γνώριμο στην περιοχή της Αμφιλοχίας από την περυσινή παρουσίαση στο Περδικάκι του ευρωπαϊκού συστήματος RescEU. Την πρώτη ημέρα της επίσκεψης οι εκπρόσωποι έγιναν δεκτοί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες από τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Αργύριο Μακρή. Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η συζήτηση με τα στελέχη της ΜΕΑ για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αγροτικής ανάπτυξης.
Η εμπειρία της επίσκεψης αναφέρει ο κ. Χούτας είναι από τις ωραίες στιγμές της ενασχόλησης με τα κοινά καθώς συνδεόταν με την προώθηση ενός ανεπίλυτου ζητήματος για την ευρύτερη περιοχή, το οποίο προσεγγίζεται στη λογική της συνέργειας των Δήμων μέσω των Δικτύων, εν προκειμένω των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Αγράφων, και οφείλει να αποτελέσει σημείο διεκδίκησης και στην επόμενη δημοτική περίοδο.

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*