Πόλεμος Μυτιληναίου-ΔΕΗ για το ρεύμα της «Αλουμίνιο»

Πόλεμος Μυτιληναίου-ΔΕΗ για το ρεύμα της «Αλουμίνιο»

Πόλεμος Μυτιληναίου-ΔΕΗ για το ρεύμα της «Αλουμίνιο»
του Μιχάλη Καϊταντζίδη
Η καταγγελία από τη ΔΕΗ της σύμβασης με την ΑτΕ καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς, υποστηρίζει η Μυτιληναίος. Ζητά τήρηση της απόφασης της διαιτησίας. Για προσφυγή στις αρχές ανταγωνισμού της Ε.Ε. μιλά ο Αρ. Ζερβός.

dehΠόλεμος Μυτιληναίου-ΔΕΗ για το ρεύμα της «Αλουμίνιο» – Οι αντιδράσεις

Διαστάσεις σκληρής κόντρας με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία δεκάδων ενεργοβόρων επιχειρήσεων παίρνει η υπόθεση της διαιτησίας ΔΕΗ – Αλουμινίου για την τιμή του ηλεκτρικού, την οποία αρνείται να αποδεχτεί η πρώτη, παρότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στους όρους διενέργειας της διαιτησίας.

Ο όμιλος Μυτιληναίου απαντώντας σε ερώτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς, μετά την ανακοίνωση της ΔΕΗ, ότι καταγγέλλει τη σύμβαση με την Αλουμίνιον, χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή κατάλυση της νομιμότητας, καθώς η διαιτησία αποτελεί διαδικασία θεσμικά κατοχυρωμένη από τον νόμο 4001 του 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με τη Διαιτητική Απόφαση, ειδικά λαμβανομένης υπόψη της υπερδεσπόζουσας θέσης αυτής στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά μείζονα λόγο η καταγγελία της σύμβασης, παραβιάζει ευθέως τη διαιτητική απόφαση, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου».

Από την πλευρά της, η ΔΕΗ εμμένει στις θέσεις της και τις υπερακοντίζει, στηριζόμενη στους συνδικαλιστές και στα στελέχη της εκείνα που είναι διαποτισμένα από την άποψη ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μονοπώλιο και θα αγνοεί τους κανόνες της αγοράς. Συγκεκριμένα, κύκλοι της ΔΕΗ, απαντώντας σε όσα έχουν γραφτεί ότι η ΔΕΗ «κατεβάζει τους διακόπτες» στο Αλουμίνιο, παρατηρούσαν ότι:

• Η ΔΕΗ δεν αποτελεί τον μοναδικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

• Το ηλεκτρικό σύστημα επιτρέπει την αυτοπρομήθεια, την αγορά από το pool (χονδρεμπορική αγορά με οριακή τιμή) όπως επίσης και τις εισαγωγές ενέργειας.

Με τις παρατηρήσεις της αυτές η ΔΕΗ, στην ουσία, απορρίπτει τις αρχές ορθής τιμολόγησης που έχει θεσπίσει η ΡΑΕ και πρέπει να ακολουθούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αγνοεί όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και δικαιώνουν πελάτες της έναντι των αυθαίρετων χρεώσεων που επέβαλε η ίδια. Κυρίως δε, αγνοεί τον ρόλο της ως υπερδεσπόζουσας επιχείρησης και ως μοναδικού εκμεταλλευτή του μη ανανεώσιμου εθνικού πόρου που λέγεται λιγνίτης, τα πλεονεκτήματα του οποίου θα πρέπει να διαχέονται προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπου οι τιμές ηλεκτρικού για τη βιομηχανία είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα.

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η σκλήρυνση της στάσης της ΔΕΗ αποφασίστηκε ως γραμμή αμύνης έναντι των πρωτοβουλιών που αναμένεται ότι θα λάβουν και άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες κυρίως στην υψηλή τάση, μετά τη διαιτητική απόφαση για το Αλουμίνιο, από όπου προκύπτουν κοστολογικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Έτσι παρότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε δήλωσή του λέει ότι δεν θα κάνει «ανταρτοπόλεμο» και θα εφαρμόσει τη νομιμότητα, στην πράξη δείχνει ότι επιδιώκει το αντίθετο.

Ο κ. Ζερβός υποστήριξε ότι «η απόφαση της διαιτησίας αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ και την υποχρεώνει να πουλάει ενέργεια κάτω του κόστους. Η ΔΕΗ ως επιχείρηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό και, ως εκ τούτου, το μόνο που μας απομένει είναι η απόφαση που πήραμε, δηλαδή να μην πουλάμε (ενέργεια) στον συγκεκριμένο πελάτη».

Σημειώνει ότι «η ΔΕΗ ανέθεσε στην PWC να μελετήσει το κόστος ΔΕΗ και σύμφωνα με την εταιρεία το μεσοσταθμικό κόστος της είναι 72 ευρώ/MWh, ενώ το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στο οποία βασίστηκε η απόφαση, είναι 62 ευρώ/MWh. To δικαστήριο έκρινε πως η μελέτη αυτή δεν είναι αξιόπιστη και βασίστηκε σε όσα παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.».

Προανήγγειλε πως «θα καταφύγουμε στις αρχές ανταγωνισμού της Ε.Ε. για παράνομη κρατική ενίσχυση. Θεωρούμε πως η απόφαση είναι σκανδαλώδης και απαράδεκτη, αλλά ωστόσο θα εφαρμόσουμε τη νομιμότητα. Δεν θα κάνουμε ‘ανταρτοπόλεμο’, αλλά παράλληλα θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να διαφυλάξουμε την ίδια τη ΔΕΗ, τους καταναλωτές, αλλά και το κράτος, αφού αυτοί ουσιαστικά βλάπτονται από τις απώλειες ύψους 109 εκατομμυρίων ευρώ που προκαλεί αυτή η απόφαση στη ΔΕΗ».
Η ανακοίνωση της Μυτιληναίος

Σε συνέχεια σημερινού προφορικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Μυτιληναίος Α.Ε.-Όμιλος Επιχειρήσεων διευκρινίζει τα κάτωθι:

«Η Αλουμίνιον και η ΔΕΗ επέλεξαν από κοινού την προσφυγή στη Μόνιμη Διαιτησία στη ΡΑΕ (άρθρο 37 του ν. 4001/2011) για τη διαμόρφωση των όρων της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το Συνυποσχετικό Προσφυγής στη Μόνιμη Διαιτησία που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες το αντικείμενο της διαιτησίας ήταν η επικαιροποίηση των όρων της συμβατικής σχέσης και ο καθορισμός δίκαιου και εύλογου τιμήματος, το οποίο ‘αφενός να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αφετέρου να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της ΔΕΗ’. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Μετά από μία διαδικασία που διήρκεσε άνω των 18 μηνών, κατά την οποία προσκομίστηκαν μελέτες και γνωμοδοτήσεις από ακαδημαϊκούς και διεθνείς οίκους συμβούλων εγνωσμένου κύρους, το συλλογικό διαιτητικό όργανο για πρώτη φορά εξέτασε το πραγματικό κόστος της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του φορτίου κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αποφάσισε τεκμηριωμένα ότι η ΔΕΗ υποχρεούται να προμηθεύει με ρεύμα την Αλουμίνιον με τίμημα 40,7€/MWh για το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης της Αλουμίνιον, μη συμπεριλαμβανομένων του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ. Το εν λόγω τίμημα ισχύει για το διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2013.

Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την ως άνω Διαιτητική Απόφαση, ειδικά λαμβανομένης υπόψη της υπερδεσπόζουσας θέσης αυτής στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά μείζονα λόγο η καταγγελία της σύμβασης, παραβιάζει ευθέως τη διαιτητική απόφαση, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου».

πηγή:euro2day.gr

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*