Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αμφιλοχίας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λαμπρινή Χαρδαλιά και κ. Μάρκος Κατσούλης είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι μέχρι τη λήξη θητείας της δημοτικής αρχής.
Σύμφωνα με το Δήμο Αμφιλοχίας οι νέοι αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

Λαμπρινή Χαρδαλιά
Ορίζουμε την κατωτέρω δημοτική σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αμφιλοχίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ριζογιάννη Κωνσταντίνο του Ανδρέα, με θητεία από 21-1-2023 μέχρι και 31-12-2023 (το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της περιόδου για την οποία ο παραιτηθείς ασκούσε καθήκοντα) ως
εξής:
1.ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.
Στην οποία μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Πρόνοιας.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63ca7465874a8294a88d2c19 στις 20/01/23 13:08 σε θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας, σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού. -την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της και το γνήσιο της υπογραφής.
Β. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Μάρκος Κατσούλης
– Ορίζουμε ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αμφιλοχίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσούλη Μάρκο του Μάρκου για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) στο Δήμο Αμφιλοχίας.
Β.- Η Απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της και παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Γ. Το αξίωμα των Άμισθων Αντιδημάρχων είναι τιμητικό και άμισθο και θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου. Οι αντιδήμαρχοι αυτοί δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής (όπως π.χ. εξόδων κίνησης κ.α. )και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93,παρ.1 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους, και ο αριθμός τους δεν προσμετράτε για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών.