ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ ΓΙΑ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ ΓΙΑ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

« Εγγειοβελτιωτικά Έργα του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Παναιτωλίου»

Το αρδευτικό δίκτυο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Παναιτωλίου (που εξυπηρετεί τις περιοχές Παναιτωλίου, Καινουργίου, Ν. Αβώρανης και Μαύρικα Αγρινίου) έχει κατασκευαστεί εδώ και 45 περίπου χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα (διαρροές νερού, ζημιές στις καλλιέργειες των παραγωγών κλπ.).
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων και των εγγειοβελτιωτικών υποδομών, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θα αντιμετωπίσει τις αυξημένες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.
Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Παναιτωλίου έχει υποβάλει αρμοδίως προτάσεις για την αναμόρφωση του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή δικαιοδοσίας του, με στόχο την εκπόνηση των σχετικών μελετών (γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονομικών) και εν τέλει την έναρξη κατασκευής των αναγκαίων έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκπόνησης των αναγκαίων μελετών για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β. Παναιτωλίου;
– Πως σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τα εγγειοβελτιωτικά έργα του Τ.Ο.Ε.Β. Παναιτωλίου;
– Υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαραίτητων εγγειοβελτιωτικών έργων του Τ.Ο.Ε.Β. Παναιτωλίου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάριος Σαλμάς

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*