Λήγει στις 22 Ιουνίου η κινητικότητα των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λήγει στις 22 Ιουνίου η κινητικότητα των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γίνεται γνωστό ότι κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, εγκρίθηκε το αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ.
Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος Δημοσίου και Ο.Τ.Α., που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου (https://hr.apografi.gov.gr) παρατίθενται στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /804/οικ.12130/11.06.2021 (ΑΔΑ:ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ) εγκύκλιο η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*