Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδριάζει με 13 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας

Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδριάζει με 13 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας στις 07:00 μ.μ. κεκλεισμένων των θυρών  για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι :
ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα
« ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών « ΙΟΛΑΟΣ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 4ο: « Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ΄Αμεσης /Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο : « Ορισμός μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών-Ορειβατικών Δραστηριοτήτων ( Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 6ο : « Ορισμός εκπροσώπου στην 34η Ετήσια τακτική Συνέλευση 2020 των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 7ο : « ΄Εγκριση των πινάκων Α1 μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 8ο : « Διαγραφή ( παραγραμμένων) απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 9ο : « Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. « ΑγίουΘεοδώρου » Αμπελακίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 10ο : « Παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Πατιοπούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατιοπούλου « ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 11ο : « Χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κομποθέκλας από το Τοπικό Συμβούλιο Κεχρινιάς ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 12ο : « Εκμίσθωση ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 παργ.α΄του Ν.4555/2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 13ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*