ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ  – Ανατίναξη κατοικίας εμπόρου με δυναμίτη τα μεσάνυχτα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ – Ανατίναξη κατοικίας εμπόρου με δυναμίτη τα μεσάνυχτα

Καρβασαράς 22 προς 23 Φεβρουαρίου 1903.
“Μηδενιστικόν κρούσμα εν Καρβασαρά”.
Άγνωστοι ανετίναξαν περί του μεσονυκτίου διά δυναμίτιδος την μεγάλην οικίαν του ευυπολήπτου εμπόρου και Χρηστού πολίτου Χριστοδούλου Ζώη ή Καζάζη κειμένην εν τω κεντρικωτέρω μέρει της πόλεως, με τον προφανή κίνδυνον να συνατινάξωσιν όλην την αγοράν της πόλεως ή να μεταδόσωσιν πυρκαϊάν εις αυτήν.
Το πρωτοφανές κακούργημα όπερ εκ τύχης δεν έσχε τραγικά αποτελέσματα διότι ο ιδιοκτήτης εσώθη ως εκ του θαύματος καθεύδων εις δωμάτιον μή ανατινχθέν συνεκίνησε μόνον τον παθόντα. Τας αρμοδίους αρχάς του τόπου φαίνεται πως δεν συνεκίνησεν το στυγερόν τούτο έγκλημα. Ο κ. Καζάζης είναι έμπορος έχει δε και πολλούς οφειλέτας αλλά τούτο δεν είναι λόγος να αδιαφορώσι οι αρμόδιοι προς ανακάλυψιν των δραστών του στυγερού εγκλήματος;
(Ποιόν να συγκινούσε το έγκλημα κ. αρθρογράφε της Εφημερίδος “Αγγελιοφόρος” Μεσολογγίου, που Καρβασαράς και περίχωρα είχαν δεινοπαθήσει από τον ανελέητο “επίσημον ενεχυροδανιστήν” Καζάζην, που το όνομά του έμεινε ως παράδειγμα προς αποφυγήν; Η απογοήτευση όλων ήταν, το οτι ο φόβος του για εκδίκηση τον είχε οδηγήσει να κοιμηθεί “εις δωμάτιον μή ανατιναχθέν”! )
Φωτογραφία: Οικία Χριστοδούλου Ζώη (Καζάζη).
Πηγή: Ιστορικό αρχείο “ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ Ο ΑΚΑΡΝΑΝ” Αμφιλοχία

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*