Ζωντανή Μετάδοση  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας

Ζωντανή Μετάδοση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 13η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ»
[Εισηγητής : Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 2ο: «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 31.165,00€
[Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη(Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης, της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 4ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026(ΜΠΔΣ )2023-2026»
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης2022 (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)»
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 6ο: «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου»
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022»
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

Θα προηγηθεί στις 19:00 Ειδική Συνεδρίαση με θέμα: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως) έτους 2020»
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*