Δήμοτικό Συμβούλιο Δήμου  Αμφιλοχίας – Συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Δήμοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας – Συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας την Τετάρτη 18 Μαρτίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «΄Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου : « Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μενιδίου ».
[ Εισηγητής :ο κ. Χρήστος Τσόλκας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:
« Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ( Φλωριάδα – Θεριακήσι)».
[ Εισηγητής :ο κ. Χρήστος Τσόλκας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Τροποποίηση της αριθμ. 160/2014 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τέλους κοινόχρηστων χώρων έτους 2015».
[ Εισηγητής :ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 4ο: « Κατανομή επιχορήγησης Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2015 ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο: « Κατανομή επιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2015 ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Επιτροπή Παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι 5.869,41 € πλέον ΦΠΑ ( άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87)».
[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος)] .

ΘΕΜΑ 7ο : « Επιτροπή Παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω του ποσού των 5.869,41 € πλέον ΦΠΑ με τεχνική έκθεση ( άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87)».
[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος)] .

ΘΕΜΑ 8 ο: « Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821».
[ Εισηγητής :ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο: « ΄Εγκριση δαπανών (αποκριάτικες εκδηλώσεις 2015 Δήμου Αμφιλοχίας )».[ Εισηγητής :ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο: « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Νηπιαγωγείου Προφήτη Ηλία για την κάλυψη των αναγκών του ΕΔΕΣΕ Πλακωτής (Δασικού Συνεταιρισμού) ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο: « Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2015 ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 12ο: « Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2015 με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8/μηνης διάρκειας ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 13ο: « Ψήφιση στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμφιλοχίας για την περίοδο 2015-2019».
[ Εισηγητής :ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

 

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*