Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών Β’ Γύρου στο Δήμο Αμφιλοχίας

Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών Β’ Γύρου στο Δήμο Αμφιλοχίας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  260

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” 113

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  128

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 253 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  135

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  115

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΡΩΝΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” 110

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”   39

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  76

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  56

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Β’ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  77

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  115

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  95

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  114

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  75

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  195

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 254 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” 115

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  128

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΟ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  108

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ” 118

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΙΔΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” 84

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  81

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  39

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  59

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΟΓΟΡΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   48

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  42

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  86

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  159

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΤΕΛΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  84

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  41

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΩΤΗΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  95

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  42

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΕΣΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  104

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  109

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΝΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  108

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  109

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  78

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  50

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 220 ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  66

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  72

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 257 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  125

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  104

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  128

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  128

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  21

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  44

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  137

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  98

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  101

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  56

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΥΑΜΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  103

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  47

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 252 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  122

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  144

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  147

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  72

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΩΝ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  52

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  101

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  125

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  115

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β΄ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  61

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  78

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  79

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  93

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ (ΚΑΜΠΟΣ)

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  98

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  138

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  48

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  32

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   52

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  65

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 277 ΛΟΥΤΡΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   91

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  95

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΚΟΥΛΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   55

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  107

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 273 ΚΕΧΡΙΝΙΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  193

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  93

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 255 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   114

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  117

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 305 ΠΟΤΑΜΙΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  93

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  80

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  87

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”   98

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   256 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   119

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  134

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  133

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  52

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 280 ΣΤΑΝΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  105

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  136

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 308 ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   101

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  148

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 281 ΣΤΑΝΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  125

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”   95

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 262 ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  129

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  130

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ (ΑΡΕΙΑΔΑ)

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  34

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  7

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   52

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  11

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  84

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  113

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  63

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  87

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  51

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  4

 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   25

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  2

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  40

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  23

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 278 ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”   81

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  122

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΥΣΟΡΑΧΗ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  101

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  113

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  66

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”   36

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  55

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”   60

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 306 ΣΤΑΘΑ

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”  60

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ”  6

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΓΥΡΟΥ ΕΔΩ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΩ

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*