Ανακοίνωση σχετικά με τη παράταση του Νόμου των Αυθαιρέτων

Ανακοίνωση σχετικά με τη παράταση του Νόμου των Αυθαιρέτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ του Νόμου των ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 4495/2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 και το νέο χρονοδιάγραμμα των προστίμων στα αυθαίρετα.
Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία με την τρίμηνη παράταση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με το ισχύον καθεστώς
Σύμφωνα με αυτή η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου 4495/2017. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011.
Ουσιαστικά θα καταργηθεί από την 1 Οκτωβρίου 2020 η δυνατότητα υπαγωγής αυθαίρετων της κατηγορίας 5, που αφορά εξ΄ ολοκλήρου αυθαίρετα και αυθαίρετα που παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά στοιχεία κάλυψης και δόμησης, που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες 1 έως 4 του άρθρου 96 του παρόντος.
Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:
α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.
β) κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,
γ) κατά 25%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,
δ) κατά 30%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,
ε) κατά 35%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,
στ) κατά 40%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026

Ευάγγελος Χρηστάκης
Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ Άρτας

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*