Με 19 θέματα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το ΔΣ Δήμου Αμφιλοχίας

Με 19 θέματα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το ΔΣ Δήμου Αμφιλοχίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας θα συνεδριάσει σήμερα  Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 17:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : « Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « Καθορισμός τελών νεκροταφείων έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 4ο : « Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίους έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο : « Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός τελών λαϊκής αγοράς έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 7ο : « Καθαρισμός τέλους Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 8ο « Καθορισμός τέλους εμποροπανήγυρης έτους 2018».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 9ο « Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 10ο « Καθορισμός τέλους αποχέτευσης έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 11ο :« Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 12ο :« Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].
ΘΕΜΑ 13ο :« ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016 του Ν.Π.
« ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Γούλα ( Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π. ) ].
ΘΕΜΑ 14ο :«Μεταβολές σχολικών μονάδων Δ.Ε. & Π.Ε. σχολικού έτους 2018-2019».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας) ].
ΘΕΜΑ 15ο :« Γνωμοδότηση για ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικού κτιρίου ( σταβλική εγκατάσταση) κατά παρέκκλιση των γενικών όρων και περιορισμών δόμησης
( αίτημα Σ. Κουτσιούμπα ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].
ΘΕΜΑ 16ο : « ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 ΚΕ.ΔΑ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Φρειδερίκη Λαμπράκη – Σταμούλη Πρόεδρος Δ.Σ. ].
ΘΕΜΑ 17ο : « Διόρθωση χρήσης έκτασης κοινόχρηστου χώρου ( αίτημα Θ.Μπαρκονίκου).
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 18ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].
ΘΕΜΑ 19 ο « ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2018 ». [ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*