Επίσημη διάψευση σχετικά με πριμ αποχώρησης των κτηνοτρόφων για αποχώρηση από το επάγγελμα

Επίσημη διάψευση σχετικά με πριμ αποχώρησης των κτηνοτρόφων για αποχώρηση από το επάγγελμα

Απάντηση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξηςσε ερώτηση του Γιώργου Στύλιου:

Απαντώντας σε πρόσφατη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κύριου Γιώργου Στύλιου σχετικά με την πριμοδότηση της αποχώρησης από τηναιγοπροβατοτροφία, η αρμόδια Υφυπουργός αναφέρει: «ΟινοµοθετικέςπροτάσειςτηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςγιατηνΚΑΠ2021-2027δενπροβλέπουντηνπαροχήκινήτρωνσεαιγοπροβατοτρόφους για την έξοδό τους από το επάγγελµα της αιγοπροβατοτροφίας. Επίσης,καµίασυζήτησηείτεσετεχνοκρατικόεπίπεδο,είτεσεεπίπεδοπολιτικής ηγεσίαςήΕυρωπαϊκήςΈνωσηςπουνααφοράπριµοδότησηαποχώρησηςαπότο επάγγελµα της αιγοπροβατοτροφίας στη νέα ΚΑΠ 2021-2017 δεν έχει λάβει χώρα».

Στη συνέχεια του επτασέλιδουκειμένου της απάντησης επισημαίνεται ότι: «…Εντούτοιςοιπαραγωγοίεστιάζουντηλύσηστοπρόβληµατηςοικονοµικήςβιωσιµότηταςστηναύξησητηςτιµήςτουγάλακτος.Ωστόσο,τογάλακάθεάλλο παράσεανταγωνιστικήτιµήπαράγεται.Συγκεκριµένα, οιτιµέςπαραγωγούτων κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως είναι το γάλα και το κρέας, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι ελεύθερες και διαµορφώνονταισύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες της αγοράς (προσφορά και ζήτηση). Οποιαδήποτε παρέµβαση του κράτουςστηδιαµόρφωσητωντιµώνείναιασυµβίβαστηπροςτηνενωσιακήνοµοθεσία.… Ως εκ τούτου, η λύση του εν λόγω προβλήµατος πρέπει να εστιαστεί: στην αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων καιστη µείωση του κόστους παραγωγής».

Αναφορικά με την απάντηση της Υφυπουργού ο κ. Στύλιος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η Κυβέρνηση μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ περιπαίζει τους κτηνοτρόφους. Τους κατηγορεί για μη ανταγωνιστικές τιμές,τη στιγμή που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει επιβάλλει αλλεπάλληλα μέτρα αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και την φορολόγηση του εισοδήματός τους. Πόροι 6,5 δις από το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛ, διασφαλισμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2014,λιμνάζουν στα ταμεία της Ε.Ε. λόγω της διαχειριστικής ανεπάρκειας της πολιτικής ηγεσίας. Οι παράνομες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις του αιγοπρόβιουγάλακτος είναι σε έξαρση. Οι πολιτικές της κυβέρνησης, τιμωρούν όποιον παράγει».

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*